s Güc-enerji, istehsalat və metrik avadanlığa nəzarət və idarəetmə

Güc-enerji, istehsalat və metrik avadanlığa nəzarət və idarəetmə

Güc-enerji, istehsalat və metrik avadanlığa nəzarət və idarəetmə

Güc avadanlığı
Güc avadanlığı

Güc avadanlığı

Güc avadanlıqlarının (generator, kompressor və s.) istismar parametrlərinə, cari vəziyyətinə, texniki baxışın vaxtında keçirilməsinə məsafədən nəzarət və idarəetmə.

Metrik avadanlıqların oxunması və SCADA

Metrik avadanlıqların (su, qaz və elektrik sayğacların) məlumatlarının məsafədən toplanması, idarə olunması və analizi.

Metrik avadanlıqların oxunması və SCADA
İnşaat və yol tikintisi texnikasına nəzarət

İnşaat və yol tikintisi texnikasına nəzarət

- İnşaat texnikalarının istismar parametrlərinə real zamanda nəzarət;

- Yol tikintisi texnikalarında idarəetmənin təhlükəsizliyinə nəzarət;

- Beton və pompa daşıyıcılarında yanacaq sərfiyyatına nəzarət və dövri əməliyyatların qeyd olunması;

- Səyyar qaldırıcı kranlarda texniki baxışın vaxtında keçirilməsinə nəzarət;

- Qazma texnikalarının hərəkətinə nəzarət.

Qaldırıcı qurğular

 

- Təhlükəsiz istismarına, cari vəziyyətinə, istismar parametrlərinə məsafədən nəzarət;

- Texniki baxışın vaxtında keçirilməsinə nəzarət;

- Məsafədən idarəetmə.

Qaldırıcı qurğular